Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Billigast på prisjakt Billigast på PriceRunner

Flugspray Neudorff Effekt 750 ml

287 kr
Ej i lager
Artikelnummer
31386
  • Weblager Skickas normalt inom 0-2 vardagar
  • 30 dagars öppet köp

SPECIFIKATIONER

Mer information:
Artikelnummer 31386
EAN 4005240169728
Varumärke Neudorff
Vikt 0.700000
Höjd 342 mm
Djup 60 mm
Bredd 60 mm

Flug Effekt – Spray 750 ml

Bruksfärdig spray för effektiv bekämpning av flygande insekter. Består av naturligt pyretrum från krysantemumblomman.

Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra flygande insekter, för användning inom- och utomhus. En ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman.

 

Observera att produkten har säkerhetsangivelser.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare:Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Undvik
utsläpp till miljön. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestånde ögonirritation: Sök
läkarhjälp. Innehåller limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Behörighetsklass 3: (kan användas av alla)
Reg. nr:  4715

Se säkerhetsdatablad