Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Billigast på prisjakt Billigast på PriceRunner

Getingspray Neudorff Effekt 500 ml

249 kr
Ej i lager
Artikelnummer
31664
 • Beställningsvara Skickas normalt inom 4-8 vardagar
 • 30 dagars öppet köp

SPECIFIKATIONER

Mer information:
Artikelnummer 31664
EAN 4005240169766
Varumärke Neudorff
Vikt 0.500000
Höjd 240 mm
Djup 65 mm
Bredd 65 mm

Geting Effekt – Spray 500ml

Bruksfärdig spray för effektiv bekämpning av getingar. Består av naturligt pyretrum från krysantemumblomman.

Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra flygande insekter, för användning inom- och utomhus. En ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman.

 

Observera att produkten har säkerhetsangivelser.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Extremt brandfarlig aerosol
 • Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning
 • Orsakar allvarlig ögonirritation
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
 • Förvaras oåtkomligt för barn
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor
 • Rökning förbjuden
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
 • Skyddas från solljus
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50°C
 • Undvik utsläpp till miljön
 • Använd ögonskydd

  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
  kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestånde ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Behörighetsklass 3: (kan användas av alla)
Reg. nr:  4717

Se säkerhetsdatablad.