Hur lång garanti är det för min produkt från Black & Decker?

Beställning
Betalning
Produkter
Retur & Reklamation
Priser & Rabatter

De allra flesta produkter från Black & Decker har en garantitid på 2 år. 

Garantin gäller inte för fel som beror på:

  • Normalt slitage
  • Felaktig användning eller skötsel
  • Att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse

Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad Black & Decker-verkstad.


Relaterade ämnen


Copyright © 2022 GardenStore Nordic AB. All rights reserved.