Så håller du vattnet rent i poolen

Det är inte mycket som slår ett dopp en varm sommardag, och många väljer därför att köpa pool. Men drömmen om långa dagar av vattenlek eller avkoppling kan komma att kännas avlägsen om det en gång kristallklara vattnet blivit smutsigt. Lyckligtvis upprätthålls badvänligt vatten enkelt genom regelbunden poolskötsel. Med hjälp av denna guide får du snart grepp om vad just din pool behöver, eller vilken rengöringsmetod du ska välja inför ett stundande poolköp.

Gemensamt för alla pooler är att de behöver både kemisk- och fysisk rengöring för att bli rena. I enkla drag kan kemisk rengöring beskrivas som bakteriedödande medan fysisk rengöring istället tar bort smuts.

 

Fysisk rengöring

Den mest utbredda fysiska rengöringen är poolens filtersystem vilket är skapat för att fånga upp små partiklar såsom hårstrån och hudrester. Större partiklar förkortar istället filtrets livslängd och bör därför fångas upp av annan fysisk rengöring innan de passerar filtret. Det är dock inte endast av denna anledning som ytterligare fysisk rengöring är nödvändig, den minskar även behovet av kemisk rengöring. Den kemiska rengöringen försöker nämligen angripa smuts såsom löv och insekter vilket ökar förbrukningen av kemikalier. Dessutom har smutsen påverkan på vattnets pH-värde vilket också justeras med kemikalier. 

Det finns både proaktiva och reaktiva alternativ, det bästa är att använda sig av en kombination av dessa.

Proaktiv fysisk rengöring

  • Ett överdrag skyddar mot löv, insekter och regn och bidrar även till att bevara poolens värme. Majoriteten av marknadens överdrag är skapade för att användas när det inte är någon som badar men vill man ha ett konstant skydd är ett pooltak ett bra alternativ. Tänk på att ett vanligt misstag när man köper pool är att välja ett överdrag som är jobbigt att ta på och av, vilket kan resultera i att det inte används. Förutom att fungera som fysisk rengöring kan ett överdrag också fungera som säkerhetsskydd, vilket är en viktig faktor att överväga vid köp av pool.
  • En utomhusdusch är en annan proaktiv lösning. Anledningen till att man förväntas duscha innan bad i en allmän bassäng är för att det minskar mängden smuts som hamnar i poolen. Det finns billiga trädgårdsduschar på marknaden men ett annat alternativ är att använda vattenslangen.

Reaktiv fysisk rengöring

  • Med en ytvattenhåv fångar du enkelt upp löv och insekter som hamnat i poolen. Detta är ett bra köp även om ett överdrag också används eftersom poolens yta tveklöst kommer att bli smutsig under dagen.
  • En bottensugare städar istället poolens botten där smuts som inte fångats upp av poolens övriga rengöring samlas. Bottensugaren kan vara manuell eller automatisk, då ofta i form av en poolrobot.

Kemisk rengöring

Det första steget i kemisk rengöring är att testa poolens vattenvärden eftersom det är dessa som avgör vilka kemikalier din pool behöver för att bli ren. Börja med att kontrollera pH-värdet. Ett korrekt pH-värde är viktigt att uppnå innan man tillsätter desinfektionsmedel i vattnet, eftersom desinfektionseffekten är nedsatt för felaktiga värden. Majoriteten av de problem som uppstår i en pool beror dessutom på ett felaktigt pH-värde. Genom att korrigera pH-värdet kan problemet alltså lösa sig, utan att desinfektionsmedel behöver tillsättas.

Poolen bör testas regelbundet men vid frekvent badning, särskilt varmt väder eller om antingen djur eller många badgäster befunnit sig i poolen bör poolen testas oftare. Detta gäller även efter stora mängder regn samt ett till två dygn efter att kemikalierna har tillsatts för att säkerhetsställa att optimala värden har uppnåtts.

 

Hur testar jag poolens vattenvärden?

Poolens vattenvärden kan testas på olika sätt. Testremsor kan doppas i poolen för att sedan jämföras med en färgskala eller avläsas i en digital mätare för mer exakta värden. Det finns även digitala mätare som mäter vattenvärden utan testremsor. Vilka värden som bör testas beror på vilken rengöring som används, använder man exempelvis inte klor i sin pool behöver man inte testa poolens klornivå.

 

Vilken kemisk rengöring ska jag välja till poolen?

Detta är ett individuellt beslut som beror på de förutsättningar och behov som finns. Nedan beskrivs tre alternativ varav två är klorfria.

Klor

Detta är det mest pålitliga alternativet för mycket smutsigt vatten. Förutom att ha en bakteriedödande effekt tar klor även bort organiska föroreningar vilka inte går att filtrera genom oxidering. Den viktigaste delen i att upprätthålla optimala värden är att hålla det fria kloret på en lämplig nivå eftersom det är vad som angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som det fria kloret verkar övergår det till bundet klor vilket i för höga halter är vad som resulterar i den välkända klorlukten. Bundet klor går att bli av med genom att bland annat byta ut en del av poolvattnet. Tänk dock på att vattnet inte bör tömmas i trädgården eftersom det är bakteriedödande, gör dig istället av med vattnet så att det når ett reningsverk.

Brom

Brom är ett klorfritt desinfektionsmedel som är effektivt mot svamp, virus och bakterier. Det tar även bort organiska föroreningar genom oxidering. Denna rengöringsmetod är att föredra för klorkänsliga personer på grund av avsaknaden av den tunga, kemiska lukt som karaktäriserar klor samt eftersom brom inte irriterar ögon och hud i samma utsträckning som klor gör. En annan fördel är att brom är verksamt inom ett bredare pH-spann än klor. Detta innebär att pH-balansen inte är av lika stor vikt för att desinficeringen ska ha effekt, vilket bland annat är fördelaktigt om man planerar att vara borta i några veckor och vill att poolen ska vara badvänlig när man kommer hem igen. Brom och klor går dessutom att använda samtidigt och det går också bra att växla mellan dessa.

Aktivt syre

Aktivt syre är ett annat klorfritt alternativ. I denna metod används granulat eller tabletter som avger syre vid upplösning i vatten. Den höga syrehalten dödar bakterier och syret försvinner därefter från vattnet på bara några timmar. Vattnet kan upplevas som mer behagligt vid användning av aktivt syre jämfört med klor eller brom eftersom det påminner om “vanligt” vatten, det vill säga vatten som inte har behandlats med kemikalier. Desinfektionsmedlet saknar, precis som brom, även en stark lukt och irriterar ögon och hud i mindre utsträckning än klor. Aktivt syre behöver dock tillsättas oftare än klor på grund av hur snabbt det försvinner från vattnet. Precis som med brom går det bra att använda aktivt syre och klor tillsammans.

 

Vad är flockning?

Ett flockningsmedel används för att samla upp mindre smutspartiklar i större samlingar vilka då blir lättare att fånga upp i poolens filter eller med en bottendammsugare, beroende på vilket filter poolen har.

Vad är en chockbehandling?

En chockbehandling innebär att upp till fem gånger av den normala mängden desinficeringsmedel tillsätts samtidigt och är en metod som används för att utrota alger och andra föroreningar. Vid uppstart av poolen för säsongen kan det exempelvis vara bra att göra en chockbehandling, detta gäller även vid missfärgning av poolvattnet eller om man tidigare har tillsatt för lite kemikalier. Chockbehandlingar behöver inte göras med det normala desinficeringsmedlet. Aktivt syre kan exempelvis användas som chockbehandling trots att den normala rengöringen är brom eller klor. Vissa kemikalier bör dock inte användas tillsammans och det är därför viktigt att ta reda på om de desinfektionsmedel man vill använda är kompatibla.

Är klorfria alternativ lika effektiva som klor?

På kort sikt kan klorfria desinfektionsmedel såsom brom och aktivt syre vara effektiva men efter en tid kan bakterier och mikroorganismer utvecklas, vilka klorfria alternativ inte kan motsätta sig. De klorfria alternativen kan därför med fördel kombineras med chockbehandlingar med klor varannan vecka. Dessutom bör ett algmedel tillsättas regelbundet för att både förebygga och utrota alger.

 

Copyright © 2019 GardenStore Nordic AB. All rights reserved.