Om bekämpningsvarumärket VICTOR

Victor®är världsledande inom skadedjursskydd och har varit ett starkt varumärke sedan 1898.
För mer än 100 år sedan tog Victor världen med storm i och med uppfinningen av den traditionella klappfällan. Sedan dess har Victor fortsatt utvecklingen av innovativa kvalitetsprodukter för hemmet.

Så, om du försöker förhindra gnagarna att komma in och förstöra ditt hem, finns det en Victor-produkt för varje tänkbar miljö.

 

Råttorna och mössen blir allt fler varje år. (Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år, så det blir fort många). De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor och möss blivit striktare. Det är inte längre tillåtet att lägga ut permanent gift. Förändringen var nödvändig, men ställer krav på nya effektiva metoder.

Här erbjuder Victor ett flertal produkter, som t ex de nya hypermoderna elektriska mus- och råttfällorna.

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket

Få vet att alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Butiken som säljer fångstredskap har inget ansvar utan det ligger helt på dig som köper produkten att ha koll på.

- De fångstredskap som är godkända ska helst märkas upp så det är tydligt att de får användas, berättar Naturvårdsverket.

Godkännande av flera anledningar

  • Djuren ska inte riskeras att utsättas för onödigt lidande
  • Redskapen är säkra för människor och egendom (husdjur)
  • Vara ett selektivt fångstredskap, dvs redskapet ska enbart fånga de arter som fångstredskapet är avsett för

Victor inte bara godkända
Victor är världsledande inom skadedjursskydd och har varit ett starkt varumärke sedan 1898.
För mer än 100 år sedan tog Victor världen med storm i och med uppfinningen av den traditionella klappfällan. Sedan dess har Victor fortsatt utvecklingen av innovativa kvalitetsprodukter för hemmet.

Copyright © 2022 GardenStore Nordic AB. All rights reserved.