Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Så gräsfrön på hösten – Gör så här!

Hösten är den bästa tidpunkten för att så dina gräsfrön, då har våren och sommarens solstrålar värmt upp jorden. När jorden är varm blir förutsättningarna goda för gräsfröerna att gro. Solen är inte lika stark på hösten, men ger fortfarande god värme som gör att jorden blir fuktig och gör att luften håller en hög luftfuktighet. Fuktig jord gör att gräsfröet etablerar sig bättre och den höga luftfuktigheten producerar dagg som ger naturlig vattning till gräsfröerna.

Om du inte har möjlighet att så gräsfröerna på hösten så går det att så på våren, men då finns det några saker att komma ihåg. Då jordtemperaturen samt fuktigheten är lägre än på hösten så tar groningen längre tid. Att så gräsfrö på våren kräver mer aktivt arbete då du inte heller få hjälp av naturlig bevattning och luftfuktighet, under våren frodas dessutom ogräset då solen är som starkast.

I Mellansverige och söderöver är slutet av augusti och hela september den optimala perioden för att så gräs, längre söderut är augusti att föredra då september kan bli för kall.

10 steg för att så gräs:

Steg 1: Förbered underlaget. Se till att jordytan där gräsmattan ska anläggas är plan och ogräsfri

Steg 2: Grundgödsla om jorden behöver och vattna rikligt 

Steg 3: Sprid gräsfröna jämnt över ytan för hand eller med hjälp av en spridare. Dela upp fröna i två lika stora delar, så hälften jämnt över hela ytan i en riktning. Börja sedan från motsatt håll och så resten av gräset

Steg 4: Mylla ned fröna 2,5 cm djupt med en gallervälta så att fröna får bra kontakt med jorden

Steg 5: Låt daggen sköta bevattningen om möjligt. Om det inte räcker, vattna lite. Övervattning gör att fröna flyter omkring och lätt klumpar ihop sig.

Steg 6: När gräset grott är det inte längre lika viktigt med den försiktiga vattningen. Fortsätt att vattna men övervattna inte

Steg 7:  Avvakta med klippning tills att gräset är ca 6 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång

Steg 8: Om ogräset vill ta överhand vid ett tidigt skede kan du klippa ner det så det inte täcker gräset

Steg 9:  Gödsla gräsmattan igen efter cirka sex veckor med gräsmattegödsel

Steg 10: Stödså din gräsmatta varje år för en tät och grön gräsmatta