Robotgräsklippare – Här är svaren på dina frågor

Är du nyfiken på att ta steget från en manuell till en automatisk gräsklippare men har frågor som behöver svar innan du är redo att lägga din vanliga gräsklippare på hyllan? Kanske undrar du vad en robotgräsklippare egentligen är eller hur den fungerar. I den här artikeln har vi sammanställt vanliga frågor och svar om robotgräsklippare för att underlätta för dig i ditt besult.

Vad är en robotgräsklippare?

Precis som namnet antyder så är en robotgräsklippare en automatiserad gräsklippare. Den drivs med hjälp av ett uppladdningsbart batteri och kan själv hitta tillbaka till laddstationen när batteriet är lågt. Ibland kan robotgräsklipparen dock behöva hjälp av en guidekabel för att hitta till laddstationen. Denna typ av kabel kan även hjälpa roboten att ta sig igenom smala passager i komplexa trädgårdar. Begränsningskabeln, å andra sidan, är vad som signalerar till robotgräsklipparen vilket område som ska klippas och är därför vad som tillåter klipparen att vara självgående. Den håller robotgräsklipparen inom det förbestämda området genom att utge svaga radiosignaler vilka klipparen uppfattar och förhåller sig till.

Måste jag gräva ner begränsningskabeln?

Nej, det behöver du inte. Om du vill placera begränsningskabeln ovan jord rekommenderar vi däremot att du placerar den så nära marken som möjligt, vilket du gör genom att klippa gräset riktigt kort i områdets ytterkanter. När gräset har vuxit upp igen kommer det hjälpa till att hålla kabeln på plats, innan dess använder du märlor för att fixera kabeln.

Kan robotgräsklipparen rymma?

Idag är detta inget vanligt problem, men det inträffar fortfarande hos ett fåtal tillverkare. I dessa fall stannar dock de flesta robotgräsklippare redan efter någon meter. Att roboten rymmer kan till exempel inträffa om begränsningskabeln ligger nedanför en slänt och klipparen är av en sämre modell, vars hastighetsreglering är bristfällig, då den inte hinner bromsa efter att ha upptäckt kabeln.

I vissa fall kan roboten även rymma av att grannens robotgräsklippare stör ut den egna klipparen. Om detta händer beror det på att robotgräsklipparna följer samma signalmönster, vilket går att motverka genom att köpa en robotgräsklippare vars signalmönster är slumpmässigt.

Hur stor är risken för att robotgräsklipparen blir stulen?

En majoritet av marknadens robotgräsklippare sälj med PIN-kodlås vilket gör att de tappar värde i händerna på någon annan än deras ägare. Många robotgräsklippare har även larm och spårsändare, vilket gör att du får reda på om klipparen lämnar tomten samt kan se var den befinner sig. En annan säkerhetsåtgärd är att införskaffa ett garage till robotgräsklipparen för att göra den mer svårupptäckt av tjuvar.

Är en robotgräsklippare lämplig för alla trädgårdar?

Robotgräsklipparen rekommenderas för i stort sett alla trädgårdar. Undantag kan, men behöver inte, vara trädgårdar vars gräsmatta är uppdelad i många olika nivåer, är belägen på olika sidor av huset eller är väldigt brant. I de flesta fall klarar robotgräsklipparen av utmaningar likt dessa om man tar hänsyn till trädgårdens förutsättningar vid val av klippare. Rådfråga gärna en köpguide för robotgräsklippare inför ditt köp om du undrar vilka faktorer du bör överväga.

Kan jag använda en robotgräsklippare om jag har möbler eller andra föremål i gräset?

Mindre föremål såsom skor eller leksaker måste plockas bort innan roboten får arbeta, annars kan både de och robotgräsklipparen ta skada.

De större föremålen kan stå kvar på gräsmattan, men kan behöva viss förberedelse. Du kan exempelvis behöva lägga begränsningskabel runt buskar eller rabatter som inte redan är skyddade av till exempel ett staket. I de flesta fall reagerar robotgräsklipparen nämligen på fasta hinder såsom staket genom att stanna, byta håll och sedan fortsätta igen och av denna anledning behöver fasta hinder sällan avgränsas med kabel. Gropigheter och sänkor runt fasta hinder såsom exempelvis träd kan däremot ställa till det för robotgräsklipparen då den kan fastna i gropen. Även sådana områden måste därför avgränsas med begränsningskabeln.

Robotgräsklipparen kan också fastna mellan stolsbenen på utemöbler eller under studsmattan, då kan man behöva använda sig av begränsningskabel även runt dessa föremål. Detta innebär dock att ytan under dessa föremål förblir oklippt och man kan därför behöva klippa denna yta manuellt. Om man inte lägger begränsningskabel runt studsmatta bör man sätta upp hinder runt den del av ramen som löper över marken då robotgräsklipparens blad kan ta skada av att köra över metallen.

Vad händer med robotgräsklipparen om det börjar regna?

En av de saker som skiljer en robotgräsklippare i hög kvalitet från en i lägre kvalitet är hur väl den klipper blött gräs. Budgetalternativen har ofta sämre grepp vilket gör att de riskerar att slira i det blöta gräset och därmed skada gräsmattan. Dessutom saknar dessa robotgräsklippare ofta regnsensorer, till skillnad från de högkvalitativa robotarna som går att programmera att åka till sina laddstationer vid regn. Däremot är det inte skadligt för robotgräsklipparen att klippa i detta väder, om inte regnet skulle vara väldigt kraftigt, och det går därför bra att låta den klippa som vanligt vid regn förutsatt att robotens hjul har bra grepp.

Måste jag göra någonting med robotgräsklipparen om det börjar åska?

Om du har möjlighet bör du ta till vissa åtgärder vid åska. Det är nämligen vanligt att både robotgräsklipparen och dess laddstation tar skada av att blixten slår ned i närheten av begränsnings- eller guidekabel. När ett åskväder är påväg kan du därför koppla ifrån laddstationen från elnätet samt koppla ifrån både begränsningskabeln och eventuella guidekablar från laddstationen. För att vara på den säkra sidan kan du kan även ta in själva robotgräsklipparen.

Du kan minska risken för skada vid åska även på andra sätt. Du kan exempelvis införskaffa en jordfelsbrytare, ett åskskydd eller en åskledare. Kontrollera även om din försäkring täcker trasiga produkter och skadade installationer i trädgården efter blixtnedslag.

Hur ofta bör robotgräsklipparen klippa gräset?

Om du vill ha en hälsosam gräsmatta bör du låta den vila från klippning minst två dagar i veckan. En robotgräsklippare som är anpassad efter din trädgård har inga problem med detta, en robotgräsklippare vars kapacitet inte är tillräcklig för din gräsmatta kommer däremot inte ha tid för denna vila om den också ska lyckas upprätthålla en önskvärd längd på gräset.

Ställer jag själv in hur robotgräsklipparen ska röra sig?

Nej, robotgräsklippare rör sig slumpmässigt. Om klipparen når ett hinder stannar den, vrider åt lämpligt håll och fortsätter sedan i den nya riktningen. Det går dock att styra vissa robotgräsklippare manuellt med hjälp av en fjärrkontroll eller app. Detta är fördelaktigt om man till exempel vill klippa områden utanför begränsningsslingan.

Behöver jag fortfarande använda min vanliga gräsklippare?

Det är inte nödvändigt att använda en vanlig gräsklippare utöver robotgräsklipparen men en trimmer kan användas för att finputsa gräsmattans kanter.

Måste jag ha uppsyn över robotgräsklipparen när den klipper?

Nej, det behöver du inte. Mycket av robotgräsklipparens popularitet bygger på att den tillåter dig att lägga mindre tid på trädgårdsskötsel och mer tid på fritid. Du är alltså inte bunden till trädgården när roboten arbetar vilket gör att du kan nyttja den tid robotgräsklipparen sparar dig hur du vill.

Är robotgräsklippare säkra att använda?

En robotgräsklippare är minst lika farlig som en traditionell gräsklippare och av denna anledning får varken barn eller djur befinna sig i närheten av robotgräsklipparen. Eftersom roboten arbetar oövervakat är ett oönskat möte dock inte en omöjlighet, och man bör därför överväga att endast låta klipparen arbeta när djur och barn brukar vara inomhus, såsom under morgonen, kvällen eller natten.

Har robotgräsklippare en stor miljöpåverkan?

Nej, robotgräsklipparen är batteridriven och avger inte några avgaser. Energiförbrukningen är dessutom låg, per säsong kan driftkostnaden ligga mellan 100 till 500 kronor beroende på hur stor gräsmattan är.

 

Copyright © 2019 GardenStore Nordic AB. All rights reserved.