Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Billigast på prisjakt Billigast på PriceRunner

Getingskum Neudorff Effekt 300 ml

262 kr
Ej i lager
Artikelnummer
31665
 • Beställningsvara Skickas normalt inom 4-8 vardagar
 • 30 dagars öppet köp

SPECIFIKATIONER

Mer information:
Artikelnummer 31665
EAN 4005240159590
Varumärke Neudorff
Vikt 0.340000
Höjd 205 mm
Djup 60 mm
Bredd 60 mm

Geting Effekt – Skum 300 ml

Effektiv och kraftfull skumspray för användning direkt på getingboet eller andra platser där getingarna etablerat sig. Består av naturligt pyretrum.

Skummet täpper omgående till in- och utgång till getingboet där getingarna bekämpas med pyretrum. Samtidigt är det giftiga skummet fortsatt verksamt mot tillflygande getingar. En ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Sprayflaskans särskilda munstycke gör det enkelt att komma åt annars svåråtkomliga ställen där getingarna etablerat sig.

 

Observera att produkten har säkerhetsangivelser.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Extremt brandfarlig aerosol
 • Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning
 • Orsakar allvarlig ögonirritation
 • Giftigt för vatten levande organismer med långtidseffekter
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
 • Förvaras oåt komligt för barn
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor
 • Rökning förbjuden
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändnings källor
 • Får inte punkteras eller brännas, gälleräven tömd behållare
 • Skyddas från solljus
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
 • Undvik utsläpp till miljön
 • Använd ögonskydd

  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller blandning av 5-chloro-2-methyl-2Hisothiazol- 3-one och 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Behörighetsklass 3: (kan användas av alla)
Reg. nr:  4825

Se säkerhetsdatablad.