Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Hållbarhet

Vår filosofi

GardenStore är en svensk trädgårdsbutik online som säljer allt du behöver för din trädgård eller uteplats! Vi har mycket god kunskap och erfarenhet om utomhusprodukter och vi står alltid redo att hjälpa våra kunder, både i vår e-handel och i vår fysiska butik. Med ledord som hög servicefokus, prisvärdhet och kvalitet strävar GardenStore mot att bli det självklara valet vid inköp av produkter för trädgård och uteplats.

Hur vi jobbar på GardenStore

Hållbart företagande

GardenStore Nordic AB, härefter GardenStore, skall bedriva en miljömässigt ansvarsfull verksamhet. GardenStore strävar efter att bidra till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan genom flera proaktiva åtgärder. 


Planeten

GardenStore strävar mot att långsiktigt bli klimatneutrala och helt cirkulära. Det kräver ett proaktivt arbete med inköp, sortiment och design/material.


Samhället

Bidra till ett välmående samhälle genom att bl.a. fokusera på barns trygghet i produktionskedjan. 

Människan
GardenStore ska alltid vara en hållbar och långsiktig arbetsgivare och ska uppnå detta genom enn nolltolerans mot deskriminering samt genom mångfald bland våra medarbetare. 


Elförbrukning och lokaler

Vi strävar efter att bli självproducerande av el genom en egen solelsproduktion och laddstolpar till både personal och allmänhet. Vi bedriver dessutom verksamheten i miljöcertifierade lokaler (BREEAM Excellent).
Emballage

GardenStore använder återanvända emballage i stor utsträckning samt miljövänliga och återvunna packmaterial samt papptejp istället för plast.


Optimering av emballage

GardenStore jobbar tillsammans med SKRYM för att optimera lösningar för minskning av att försändelser av luft.

Samhälls- & socialt ansvar

Vi strävar efter att vara en socialt ansvarstagande arbetsgivare och verkar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och god affärsetik och samtidigt ta avstånd från korruption, mutor och penningtvätt. GardenStore ska vidare sträva efter att skapa ett gott välbefinnande åt sina kunder, anställda, ägare och samarbetspartners.

 

GardenStore ska verka för att motverka överkonsumption genom att erbjuda råd och vägledning till kunder vilket leder till mer välkvalificierade köp.

Speditörsansvar

GardenStore ska arbeta för minskad klimatpåverkan genom att kontinuerligt effektivisera våra transporter.

 

Nedan återfinner ni länkar på våra respektive speditörers miljöarbete:

Bring

Postnord

Airmee

DHL

Senast uppdaterad 2023-06-27