Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Billigast på prisjakt Billigast på PriceRunner

Spray Mot Ohyra Neudorff Effekt 500 ml

249 kr
Ej i lager
Artikelnummer
31392
 • Beställningsvara Skickas normalt inom 4-8 vardagar
 • 30 dagars öppet köp

SPECIFIKATIONER

Mer information:
Artikelnummer 31392
EAN 4005240159729
Varumärke Neudorff
Vikt 2.000000
Höjd 236 mm
Djup 63 mm
Bredd 63 mm

Ohyra Effekt – Spray 500ml

Bruksfärdig spray för effektiv bekämpning av krypande insekter inomhus. Består av naturligt pyretrum från krysantemumblomman.

Effektivt och snabbverkande mot silverfisk, gråsuggor och andra krypande insekter, för användning inomhus En ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Sprayflaskan har ett förlängt sprutmunstycke för enkel åtkomst under till exempel trösklar och lister.

 

Observera att produkten har säkerhetsangivelser.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Extremt brandfarlig aerosol
 • Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning
 • Orsakar allvarlig ögonirritation
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
 • Förvaras oåtkomligt för barn
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor
 • Rökning förbjuden
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
 • Skyddas från solljus
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50°C
 • Undvik utsläpp till miljön
 • Använd ögonskydd

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestånde ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Behörighetsklass 3: (kan användas av alla)
Reg. nr:  4717

Se säkerhetsdatablad.