Se vår stora lagerrensningskampanj och vår black weekend-rea här

GardenStore bygger en ny e-handel och köp kan därför inte genomföras just nu. Välkommen tillbaka våren 2024!

Fast eller flytande näring

Som trädgårdsentusiaster är vi ständigt på jakt efter sätt att förbättra våra gröna utrymmen, och en viktig förutsättning för att lyckas är att välja rätt typ av växtnäring för våra gröna vänner. Vi kommer att gå igenom fördelar och nackdelar med både den flytande och fasta växtnäringen, vilka näringsämnen som passar till olika typer av växter och när det kan vara bäst att undvika näring. Välkommen att följa med på vår gröna resa :).

Välja rätt

 

Vad för sorts växt

När det gäller att välja rätt näringsämnen för dina växter finns det många olika faktorer att ta hänsyn till. Till exempel behöver grönsaker som tomat och paprika högre halter av kväve, fosfor och kalium, medan blommande växter som rosor och petunior behöver mer kalium och mindre fosfor. Träd och buskar som behöver extra näring kan en gödsel med högre halter av fosfor och kalium vara mer lämplig.

Dosering

Det är också viktigt att ta hänsyn till att vissa växter inte behöver extra näring, och att det kan vara olämpligt att övergöda dem. Till exempel är kaktusar och suckulenter anpassade till torra och näringsfattiga miljöer, och kan faktiskt ta skada av för mycket näring. Ta dig tiden att läsa instruktionerna på näringen du valt och att dosera rätt mängd för att undvika skador på växterna.

Näringens innehåll

Gällande innehållet i växtnäring kan det variera beroende på tillverkare och typ av näring. Generellt sett innehåller flytande och fast växtnäring samma grundläggande näringsämnen, inklusive kväve, fosfor och kalium. Kväve hjälper till att stödja växternas bladverk och tillväxt, medan fosfor hjälper till att stödja rötternas tillväxt och främjar blomning. Kalium är viktigt för att stödja växtens övergripande hälsa och motståndskraft mot sjukdomar.

Utöver dessa grundläggande näringsämnen kan växtnäring också innehålla andra tillsatser som kan vara fördelaktiga för växterna. Till exempel kan vissa gödselmedel innehålla spårämnen som järn och zink, som är viktiga för att stödja växtens övergripande hälsa och utveckling.

Det finns NPK-gödsel som även innehåller mikronäringsämnen. Detta kallas ofta för komplett gödsel eller universalgödsel och kan vara ett bra val om du vill ge dina växter allt de behöver. Det är också möjligt att använda organiskt baserade gödselmedel, såsom kompost eller hönsgödsel, för att ge växterna både makro- och mikronäringsämnen.

Grundläggande näringsämnen som är viktiga för växtnäring

De vanligaste näringsämnena som behövs för att växter ska växa och utvecklas på ett hälsosamt sätt är kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg) och svavel (S). De kallas för  makronäringsämnen.

Kväve är ett viktigt näringsämne som hjälper till att bygga upp aminosyror, proteiner och klorofyll i växterna. Fosfor är nödvändigt för celltillväxt och energiomvandling. Kalium hjälper till att reglera vattenbalansen i växterna och är viktigt för produktionen av blommor och frukter. Kalcium är viktigt för celltillväxt och hjälper till att stärka växtvävnader. Magnesium är en viktig komponent i klorofyllmolekylen och hjälper till att reglera fotosyntesen. Svavel är nödvändigt för produktionen av viktiga aminosyror i växterna.

Förutom dessa grundläggande näringsämnen behöver växter också mindre mängder av andra mineraler och spårämnen för att fungera korrekt, så kallde mikronäringsämnen. Det är viktigt att växterna får tillräckligt med alla näringsämnen för att undvika bristsymptom och för att kunna växa och utvecklas på ett hälsosamt sätt.

Flytande näring

Flytande näring är en populär typ av näring som många trädgårdsmästare föredrar för dess enkelhet och snabba effekt, vi odlingsentusiaster gör det också :)!

Fördelar

  • Den kan snabbt absorberas av växterna och kan användas för att ge en snabb boost till växternas tillväxt.
  • Flytande näring är också lätt att använda då den blandas med vatten och kan appliceras direkt på växternas rötter eller som en bladgödsel. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för krukväxter som behöver extra näring för att växa och frodas.

Nackdelar

  • Dess effekt kan vara kortvarig. Eftersom näringen absorberas snabbt kan dess effekt på växternas tillväxt snabbt avta.
  • Det kan också vara lätt att överdosera med flytande växtnäring, vilket kan skada växterna och leda till en obalans av näring i marken.

Fast näring

När det gäller fast växtnäring finns det många fördelar att ta hänsyn till.

Fördelar

  • En fördel med fast växtnäring är att dess effekt på växternas tillväxt är långvarig. Eftersom näringen frigörs långsamt från gödseln så kan dess effekt på växternas tillväxt vara mer konstant.
  • Dessutom är denna växtnäring ofta mer balanserad än flytande växtnäring då den innehåller en jämn fördelning av näringsämnen som växterna behöver.

Nackdelar

  • Det kan ta längre tid för växterna att absorbera näringsämnena. Detta kan göra det svårare att se resultat snabbt, vilket kan vara frustrerande för oss som vill se en snabb tillväxt hos sina växter.
  • Det kan också vara svårt att dosera rätt mängd fast växtnäring, vilket kan leda till övergödning eller brist på näringsämnen i marken.

Viktigast av allt:  Att välja rätt typ av växtnäring är avgörande för att hjälpa dina växter att växa och frodas. Både flytande och fast växtnäring har sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt att överväga vilken typ som är bäst lämpad för dina växters behov. Att välja rätt näringsämnen är också viktigt, med tanke på att olika växter har olika behov av näringsämnen för att kunna växa optimalt.

Som med alla typer av trädgårdsarbete är det viktigt att läsa instruktionerna på växtnäringen uppmärksamt och att dosera rätt mängd för att undvika övergödning eller brist på näringsämnen i marken. Genom att välja rätt typ av växtnäring och dosera den korrekt kan du hjälpa dina växter att växa starka och friska och bidra till en härlig trädgård.

Här är en lista på några av våra populära kategorier och varumärken, som kanske kan hjälpa dig att hitta rätt:


Populära kategorier:


Populära varumärken: